CONSTRUCCIÓ

––
Edificació

RIBALTA està especialitzada en l'edificació amb llarga trajectòria en construccions singulars.
RIBALTA cobreix de forma integral tot el procés constructiu amb els més
alts estàndards de qualitat a la seva àrea d´influència.

––
Promocions

RIBALTA immobiliària ha executat projectes residencials prulifamiliars, unifamiliars de renta lliure.
RIBALTA executa promocions tan en sòl propi com aliè, oferint la possibilitat de projectes “Claus en mà”.

A l'àmbit industrial privat RIBALTA participa desde el desenvolupament del sòl, fins la execució de naus per a client final.

––
Obra civil

Referència a la seva área en la construcció d´infraestructures,
així com obra pública.

––
Rehabilitació

RIBALTA  rehabilita i la conserva, tant immobles públics com privats.
RIBALTA disposa de la qualificació K7 (ESPECIALS: restauració de béns
immobles historicoartístics),  reservada per a la rehabilitació
d´immobles catalogats.

SERVEIS

––
Gestió de residus

A Ribalta oferim diversos serveis relacionats amb el tractament de residus: gestió integral, lloguer de contenidors i reciclatge

––
Transport

RIBALTA disposa d'una àmplia i moderna flota d'equips (camions banyera, formigoneres, bolquets, portacontenidors), de diferents dimensions i capacitats.

––
Excavacions i moviment de terres

Experiència en excavacions i moviments de terres, amb un ampli parc de maquinària.

MATERIALS

––
Formigó

Actualment RIBALTA, gestiona 6 plantes de formigó entre La Segarra i la Baixa Cerdanya. Totes les plantes estàn homologades segons RD 163/2019, garantint la màxima qualitat i traçabilitat del formigó subministrat.
Soci i membre de la Junta Directiva d´ANEFHOP (Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado), que agrupa a les principals companyíes fabricants de formigó d'Espanya.

––
Àrids

Els àrids són la matèria primera principal en qualsevol àrea de la construcció i fabricació de formigó.
RIBALTA disposa de marcatge CE dels seus àrids.

––
Magatzem de construcció

A RIBALTA disposem de magatzem de construcció on trobareu un extens ventall de productes per a tot tipus d’obres, tant d’habitatge com d’obra pública.

GALERIA DE PROJECTES