EDIFICACIÓ

––
A Ribalta i Fills realitzem tot tipus d’intervencions d’edificació, tant per a particulars, ja sigui obra nova o rehabilitació, com per a l’Administració. També oferim manteniment d’edificis i comunitats.

 

Disposem d’un equip de tècnics qualificats i professionals amb àmplia experiència en cadascuna de les especialitats, i utilitzem els millors materials i proveïdors de confiança.

El client és el nostre millor capital i per satisfer les seves necessitats i expectatives hi mantenim una comunicació constant i posem la màxima dedicació en totes les obres, amb l’objectiu de realitzar obres de qualitat i de baixos costos d’ús i manteniment.

Fem tot tipus d’edificació:

__
Obra nova residencial

__
Obra nova industrial

__
Edificis públics
__
Manteniment d’edificis i comunitats

 

Cobrim tot el procés, des dels fonaments fins a la urbanització. Això inclou l’estructura, tancaments, enrajolat, paviment, instal·lacions, falsos sostres, pladur o cobertes.

ABANS D'EXECUTAR L'OBRA:

· Gestió i assessorament d’acord amb el solar
· Redacció del projecte i direcció d’obra
· Estudi dels serveis afectats
· Tramitació de llicències

DURANT L'EXECUCIÓ:

· Assessorament professional
· Compromís, serietat i responsabilitat
· Execució amb qualitat certificada
· Possibilitat de modificacions en el decurs de l’obra

UNA VEGADA ACABADA L'OBRA:

· Tramitació de llicència de primera ocupació
· Escomeses definitives de subministrament
· Certificats de final d’obra
· Garantia de la nova construcció

DISPOSEM D'UN AMPLI PARC D'ELEMENTS AUXILIARS RELACIONATS AMB LES OBRES:

· Bastides
· Plataformes i cistelles elevadores
· Planxes d’encofrar
· Camions grua
PROJECTE D'EDIFICACIÓ

 

__

Obra nova residencial


Per a particulars, oferim la possibilitat de gestió integral i entrega “claus en mà” d’habitatges residencials.

__
Obra nova industrial


A Ribalta i Fills som especialistes en la construcció de naus industrials i granges. A més, realitzem obres de manteniment i reformes en tot tipus d’edificacions industrials.
__
Edificis públics

 

Els nostres serveis s’adrecen també a les administracions públiques, amb la gestió i execució integrals de la construcció de qualsevol edificació d’ús públic:

· Centres d’atenció primària
· Escoles
· Biblioteques
· Ajuntaments