FORMIGÓ

––
Cada construcció o edificació necessita un tipus de formigó i és imprescindible disposar d’aquest material en el moment precís i en perfectes condicions d’amassada, amb la dosificació i resistència adequades.

 

A Ribalta i Fills fabriquem:

__
FORMIGONS ESTRUCTURALS EHE:

· Formigó en massa
· Formigó armat
· Formigó amb fibres de propilè
· I amb acabats amb colorant

__
FORMIGONS NO ESTRUCTURALS:

· Formigons de neteja i d’ús no estructural

__
GRAVA CIMENT PER FER CAPES GRANULARS

Per satisfer les necessitats dels nostres clients, a Ribalta i Fills comptem amb sis plantes de fabricació de formigó per proveir de material a tota mena de construccions de la nostra àrea d’influència.