REHABILITACIÓ

––
En l’àmbit de la rehabilitació, restauració, reforma i conservació d’edificis oferim un ampli ventall de serveis dels quals en destaquem els següents.

 

__
Rehabilitació, restauració i reforma de:

Façanes, patis interiors, celoberts, mitgeres i cobertes

__
Patrimoni històric

La classificació empresarial de restauració d’edificis historicoartístics de la Junta Consultiva de Classificació Administrativa certifica el rigor i experiència de Ribalta i Fills en la restauració de béns immobles historicoartístics.

__
Solució de baix consum energètic per a rehabilitació
__
Altres serveis de restauració:

Ribalta i Fills ha treballat en la restauració del Santuari de Santa Maria de Gualter, de Casa Gran del Santuari del Miracle, de l’església de Sant Serni de Tavèrnoles, en la consolidació de l’església de Sant Martí de Tost i en la restauració dels interiors de l’església de Santa Maria d’Organyà, entre altres.

· Inspecció de façanes (treball vertical)
· Intervencions i sanejaments puntuals
· Reparació de revestiments (continus, morters monocapa i tradicionals, estucats i esgrafiats, etc.)
· Reparació d’elements de pedra (natural i artificial)
· Reparació d’elements estructurals de formigó armat
· Pintura
· Serveis de neteja
· Instal·lacions de subministrament d’aigua, sanejament i ventilació
· Substitució de baixants o cobertes de fibrociment
· Reforços estructurals i substitució funcional de bigues
· Instal·lació de dispositius antiaus