EXCAVACIONS I MOVIMENT DE TERRES 

––
A Ribalta i Fills disposem d’àmplia experiència en excavacions i moviments de terres per a tot tipus d’edificacions i obres civils:

 

__
Excavació de terres

__
Subministrament i transport de terres i àrids

__
Terraplens i rebliments