––
Víctor Vila

Arquitecte tècnic i enginyer d’edificació (experiència des de l’any 2008).