––
Robert Ribalta

Arquitecte, títol de màster en Gestió i direcció d’empreses immobiliàries i de la construcció.