––
Josep M. Ribalta

Arquitecte tècnic i enginyer tècnic industrial, títol de màster en Direcció i organització d’empreses.