––
Jordi Vilana

Arquitecte tècnic (experiència des de l’any 2001).