––
Jordi Armengol

Tècnic superior en prevenció de riscos laborals (experiència des de l’any 2007).