Serveis


A banda de fer promocions i obres pròpies, a Ribalta i Fills també oferim serveis i logística destinats a altres empreses de construcció. Ens encarreguem de tasques i tràmits com la gestió de residus i el reciclatge, i posem a disposició del client gran varietat de maquinària per cobrir les necessitats que van sorgint al llarg de les diferents fases del procés de construcció.

Serveis que oferim:

  • Gestió de residus de la construcció
  • Transports
  • Maquinària
  • Excavacions i moviments de terres