EDIFICACIÓ


A Ribalta i Fills realitzem tot tipus d’intervencions d’edificació, tant per a particulars, ja sigui obra nova o rehabilitació, com per a l’Administració. També oferim manteniment d’edificis i comunitats.

Disposem d’un equip de tècnics qualificats i professionals amb àmplia experiència en cadascuna de les especialitats, i utilitzem els millors materials i proveïdors de confiança.

El client és el nostre millor capital i per satisfer les seves necessitats i expectatives hi mantenim una comunicació constant i posem la màxima dedicació en totes les obres, amb l’objectiu de realitzar obres de qualitat i de baixos costos d’ús i manteniment.

Fem tot tipus d’edificació:

Cobrim tot el procés, des dels fonaments fins a la urbanització. Això inclou l’estructura, tancaments, enrajolat, paviment, instal·lacions, falsos sostres, pladur o cobertes.

Abans d’executar l’obra:

 • Gestió i assessorament d’acord amb el solar
 • Redacció del projecte i direcció d’obra
 • Estudi dels serveis afectats
 • Tramitació de llicències

Durant l’execució:

 • Assessorament professional
 • Compromís, serietat i responsabilitat
 • Execució amb qualitat certificada
 • Possibilitat de modificacions en el decurs de l’obra

Una vegada acabada l’obra:

 • Tramitació de llicència de primera ocupació
 • Escomeses definitives de subministrament
 • Certificats de final d’obra
 • Garantia de la nova construcció

Disposem d’un ampli parc d’elements auxiliars relacionats amb les obres:

 • Bastides
 • Plataformes i cistelles elevadores
 • Planxes d’encofrar
 • Camions grua

Projectes d’Edificació

Obra nova residencial

Per a particulars, oferim la possibilitat de gestió integral i entrega “claus en mà” d’habitatges residencials.

Obra nova industrial

A Ribalta i Fills som especialistes en la construcció de naus industrials i granges. A més, realitzem obres de manteniment i reformes en tot tipus d’edificacions industrials.

Edificis públics

Els nostres serveis s’adrecen també a les administracions públiques, amb la gestió i execució integrals de la construcció de qualsevol edificació d’ús públic:

 • Centres d’atenció primària
 • Escoles
 • Biblioteques
 • Ajuntaments