Gestió de residus de la construcció


A Ribalta i Fills oferim diversos serveis relacionats amb el tractament de residus, com ara:

  • Gestió integral
  • Lloguer de contenidors
  • Reciclatge

Gestió integral

Si el client encarrega la gestió integral de residus de la construcció a Ribalta i Fills es pot oblidar d’aquesta fase del procés de construcció. Ens encarreguem de dur al lloc indicat el contenidor de recollida de runa més adient a les dimensions de l’obra i ens ocupem de dur-lo a l’abocador o planta de transferència més proper i que resulti més avantatjós per al client.

Per fer-ho, disposem d’un ampli parc de contenidors de diferents mides:

– 2 m3

– 5 m3

– 10 m3

Per a obres de més envergadura, comptem amb un camió bolquet de tres eixos, un camió bolquet de quatre eixos i una banyera.

Lloguer de contenidors

En el cas que el client es vulgui encarregar de gestionar els residus, oferim la possibilitat de llogar els contenidors.

El fet de tenir els contenidors i el portacontenidor a la planta d’Oliana fa que l’àmbit geogràfic d’aquest servei sigui tan ampli com per cobrir les comarques de:

– L’Alt Urgell

– La Cerdanya

– La Noguera

– La Segarra

– El Solsonès

Reciclatge

Un tret distintiu de Ribalta i Fills és que disposem d’una màquina trituradora de restes de formigó per convertir-les en tot-u (“saorra”). La Terex Pegson Limited (tipus 4242SR) és especialment atractiva per empreses que facin grans obres amb un volum important de residu de formigó, ja que permet reutilitzar-lo com a tot-u artificial.

La màquina la utilitzem a les nostres obres i també oferim l’opció de llogar-la.

Necessita gestionar els residus de l’obra? Posi’s en contacte amb nosaltres i l’assessorarem de la millor opció.