Formigó


Cada construcció o edificació necessita un tipus de formigó i és imprescindible disposar d’aquest material en el moment precís i en perfectes condicions d’amassada, amb la dosificació i resistència adequades.

A Ribalta i Fills fabriquem:

Formigons estructurals EHE:

  • Formigó en massa
  • Formigó armat
  • Formigó amb fibres de propilè
  • I amb acabats amb colorant

Formigons no estructurals:

  • Formigons de neteja i d’ús no estructural

Grava ciment per fer capes granulars

Per satisfer les necessitats dels nostres clients, a Ribalta i Fills comptem amb sis plantes de fabricació de formigó per proveir de material a tota mena de construccions de la nostra àrea d’influència.