Excavacions i moviments de terres


A Ribalta i Fills disposem d’àmplia experiència en excavacions i moviments de terres per a tot tipus d’edificacions i obres civils:

– Excavació de terres

– Subministrament i transport de terres i àrids

– Terraplens i rebliments