Àrids


Els àrids són la matèria primera en la fabricació de formigó, ciment, bases i capes de rodament de carreteres, vies de ferrocarril, entre altres. La seva aplicació es troba en tot tipus de construccions i obres públiques com grans infraestructures, carreteres, obres hidràuliques, habitatges, etc.

A la planta de fabricació d’àrids que Ribalta i Fills té a la localitat d’Oliana s’obtenen diferents tipus d’àrids com arenes, pedres, tot-u i esculleres.

Planta de fabricació d’àrids a:

  • Oliana (Carrer Polígon Industrial Reixa s/n, 25790 – Oliana

Arena fina

Àrid gran 12-20

Àrid fi  6-12

Tot-u natural

Tot-u artificial

Tot-u formigó reciclat

Pedra escullera